Σκοπός Συλλόγου "ΜΕΡΙΜΝΑ"

Σύλλογος "ΜΕΡΙΜΝΑ" Δ. Κοινότητας Θρακομακεδόνων

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΜΕΡΙΜΝΑ"

 

Σκοπός του Συλλόγου ''Μέριμνα'' είναι :

α) η περίθαλψη και προστασία των ζώων με προτεραιότητα των αδέσποτων ζώων

β) η εκστρατεία ευαισθητοποιήσεως και ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα και το οικοσύστημα

γ) η ανάππτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης και βοήθειας μεταξύ των ανθρώπων και η δια παντός τρόπου συμβολή του στην κοινωνικοπνευματική ζωή του τόπου

δ) η προστασία του περιβάλλοντος

ε) η περιβαλλοντική εκπαίδευση των νέων

 

Μέσα Προωθήσεως των Σκοπών :

Η πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου επιτυγχάνεται με κάθε νόμιμο μέσον,ενδεικτικά δε αναφέρονται τα παρακάτω μέσα:

α) Με την οργάνωση και λειτουργία κέντρου περίθαλψης αδέσποτων ζώων

β) Με συγκεντρώσεις,ομιλίες,εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις,συμμετοχή σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις,με την έκδοση δημοσιογραφικού οργάνου και λοιπού έντυπου υλικού,με διαλέξεις κοινωνικής επιμόρφωσης,ίδρυση βιβλιοθήκης,καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο παρεμφερές μέσον

γ) Με εκπόνηση και υποβολή μελετών,σχεδίων νόμων,ψηφισμάτων και προτάσεων των μελών του Συλλόγου και ειδικά και γενικότερα θέματα που αφορούν την προαγωγή των σκοπών του

δ) Με υποβολή υπομνημάτων και γραπτών κειμένων,με δημοσιεύματα σε εφημερίδες και περιοδικά,με ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ανακοινώσεις ή εκπομπές

ε) Με την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με άλλα πρόσωπα φυσικά ή νομικά,τα οποία έχουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς

στ) Με κάθε ηθικό και νόμιμο μέσο.

Mobile Menu