Συχνές Ερωτήσεις Συλλόγου "ΜΕΡΙΜΝΑ"

Σύλλογος "ΜΕΡΙΜΝΑ" Δ. Κοινότητας Θρακομακεδόνων

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

1. Γιατί ένας Δήμος να προτιμήσει την ίδρυση Δημοτικού κτηνιατρείου και όχι καταφυγίου;

Το πρώτο δεν απαγορεύει το δεύτερο.Το δεύτερο, μάλιστα, επιβάλλεται να έπεται του πρώτου.

2. Ποιός είναι ο προυπολογισμός για την δημιουργία και λειτουργία ενός καταφυγίου;

Αν το καταφύγιο, τηρεί τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τον νόμο και από τους κανόνες ευζωίας των ζώων, ο προυπολογισμός είναι πολύ ψηλός. Σίγουρα, υπερπολλαπλάσιος από αυτόν του δημοτικού κτηνιατρείου. Την στιγμή που είναι αμφίβολη κάθε κρατική επιχορήγηση, πλέον, οι Δήμοι είναι πολύ δύσκολο να σηκώσουν το οικονομικό βάρος μόνοι τους. Πρόσθετο πρόβλημα δημιουργεί η μη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού.

3. Μπορεί μέσα σε ένα καταφύγιο να ιδρυθεί δημοτικό κτηνιατρείο;

Φυσικά. Σε περίπτωση που υπάρχει αξιοπρεπές και νόμιμο δημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων  συντροφιάς, δεν χρειάζεται ειδική απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου για την ίδρυση στον χώρο αυτού και δημοτικού κτηνιατρείου καθ’ όσον θεωρείται λειτουργική συνέχεια και συνέπεια του χώρου.

 4. Σε τι οφελεί η ύπαρξη Δημοτικού κτηνιατρείου μέσα σε ένα καταφύγιο;

Τα ζώα σε ένα καταφύγιο πρέπει να είναι όλα στειρωμένα και να απολαμβάνουν τακτικής κτηνιατρικής φροντίδας, πριν επανενταχθούν ή πριν υιοθετηθούν. Τα αστείρωτα ζώα είναι η καταδίκη των Ελληνικών καταφυγίων.

5. Ποιοί λόγοι οδηγούν ένα αξιοπρεπές καταφύγιο να καταντήσει κολαστήριο;

Α. Η έλλειψη κτηνιατρικής περίθαλψης των ζώων
Β. Η μη στείρωσή τους με συνέπεια τον πολλαπλασιασμό τους μέσα στο καταφύγιο.
Γ. Η έλλειψη ελέγχου του αριθμού των ζώων (πρέπει να υπάρχει αυστηρή περιφρούρηση, έτσι ώστε να αποθαρρυνθούν όποιοι συνηθίζουν να παρατάνε τα ζώα τους στον περιβάλλοντα χώρο των καταφυγίων, σαν να είναι σκουπίδια σε χωματερές…)
Δ. Η μη σωστή οργάνωση προγράμματος υιοθεσιών.
Ε.Το καταφύγιο καταλήγει να είναι «χώρος απόσυρσης» ζώων και όχι πρόσκαιρης φιλοξενίας. Μετά από κάποιο διάστημα, τα ζώα, αποκτούν σύνδρομο ασυλοποίησης και είναι πλέον αδύνατον να υιοθετηθούν ή να επανενταχθούνμων
ΣΤ. Η αδιαφορία αφ’ενός, η αδράνια αφ’ετέρου πολλών Δήμων, λόγω ελλειμματικής κουλτούρας. Επιπροσθέτως, η άγνοια των υποχρεώσεών τους έναντι του νόμου και των πολιτών, οι μειωμένοι προυπολογισμοί, καθώς και η μη γνώση αντιμετώπισης του προβλήματος.

6. Γιατί να ιδρυθεί Δημοτικό κτηνιατρείο μέσα στο καταφύγιο και να μην μισθώσει ο Δήμος υπηρεσίες ιδιωτών κτηνιάτρων;

Για οικονομικούς λόγους αλλά και πρακτικούς. Ο ιδιώτης κτηνίατρος δεν θα μπορεί να αφιερώνει τις ώρες που χρειάζονται για την παρακολούθηση και περίθαλψη όλων των ζώων του καταφυγίου. Το πολύ χαμηλό κόστος ίδρυσης και λειτουργίας του δημοτικού κτηνιατρείου, κόστος στο οποίο κάθε Δήμος μπορεί να ανταποκριθεί, θα έχει σαν αποτέλεσμα, την τακτικότερη φροντίδα, μεγαλύτερου αριθμού ζώων.

7. Μπορούν πολλοί όμοροι Δήμοι να ιδρύσουν διαδημοτικό καταφύγιο και διαδημοτικό κτηνιατρείο;

Ο νόμος το προβλέπει αυτό και είναι μία έξυπνη λύση, όταν κυρίως φτωχότεροι Δήμοι γειτνιάζουν με πλουσιότερους.

8. Πώς μπορεί ένας Δήμος, με οικονομικό τρόπο να ιδρύσει Δημοτικό κτηνιατρείο;

Σε ανεκμετάλλευτο χώρο του Δήμου,  να τοποθετηθεί ένα λυόμενο, από αυτά που περισσεύουν σε όλους τους Δήμους ή να μετατραπεί κάποιος ανεκμετάλλευτος χώρος ή κτίριο  του Δήμου σε κτηνιατρείο. Ο νόμος περιγράφει την διαδικασία.

9. Πόσο αναγκαία είναι η συνεργασία Δήμων και φιλοζωικών σωματείων;

Κατά τον νόμο 4039/2012, αρ. 9 παρ. 1, οι Δήμοι είναι αρμόδιοι για τη περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ο νόμος, ορίζει ως αρμόδιες και τις φιλοζωικές οργανώσεις και τα σωματεία, με την προϋπόθεση όμως της ύπαρξης «υποδομής, συνιστάμενης στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων». Λόγω της οικονομικής κρίσης, όμως, Δήμοι και σωματεία αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός τέτοιου έργου. Τα προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν με την συνεργασία των φορέων. Οι Δήμοι, εφόσον διαθέτουν αναξιοποίητες κτιριακές εγκαταστάσεις, μπορούν να παρέχουν την αναγκαία υποδομή και εγκαταστάσεις στις φιλοζωικές οργανώσεις και τα σωματεία, ώστε να μπορέσουν με δικά τους πλέον μέσα και ανθρώπινο δυναμικό να φροντίσουν για τη περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

10. Στο δημοτικό κτηνιατρείο πραγματοποιούνται όλες οι κτηνιατρικές πράξεις ή μόνον στειρώσεις, εμβολιασμοί, ηλεκτρονική ταυτοποίηση;

Το δημοτικό κτηνιατρείο είναι ένα κανονικό κτηνιατρείο, οπότε, μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες οι κτηνιατρικές πράξεις.

11. Το Δημοτικό κτηνιατρείο εξυπηρετεί πολίτες οι οποίοι ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες;

Κατά το άρθρο 4, παρ.3β, οι ευαίσθητες΄κοινωνικά ομάδες (ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεικές οικογένειες, άνεργοι, όσοι παίρνουν επίδομα πρόνοιας) εξυπηρετούνται για όλες τις κτηνιατρικές πράξεις από το δημοτικό κτηνιατρείο.

12. Μπορεί ένα φιλοζωικό σωματείο να ιδρύσει κτηνιατρείο;

Ναι. Προβλέπεται από τον νόμο 4039/2012. Με την νέα εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΒΕΑ8Β-Π4Ζ, η διαδικασία γίνεται ευκολότερη και οι προυποθέσεις ξεκάθαρες.

13. Ποιές είναι οι προδιαγραφές του κτιρίου;

14. Ποιός είναι ο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ εξοπλισμός ώστε να αδειοδοτηθεί ένα κτηνιατρείο;

15. Πρέπει να υπάρχει χώρος αποθεραπείας;

16. Τι συνιστάται για χώρος αποθεραπείας;

17. Τι εννοείτε «αποθεραπεία»;

18. Πότε οι στειρώσεις, είναι πιο αποτελεσματικές για μία περιοχή;

19. Με τι κριτήρια πρέπει να διαλέξει ο Δήμος κτηνίατρο για το δημοτικό κτηνιατρείο;;

20. Πρέπει ο κτηνίατρος του δημοτικού κτηνιατρείου να είναι μέλος του τοπικού κτηνιατρικού συλλόγου;

21. Ποιές είναι κάποιες ενδεικτικές τιμές των κτηνιάτρων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς;


22. Τι συμπεριλαμβάνεται στις τιμές αυτές;

23. Ποιές είναι οι τιμές των εμβολιασμών;

Οι εμβολιασμοί γίνονται δωρεάν και είναι ευθύνη του Δήμου να προμηθεύσει τα εμβόλια (ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ) και τις σύριγγες,  εφ’όσον έχει προσλάβει κτηνίατρο για το δημοτικό κτηνιατρείο,  ή έχει ενεργό σύμβαση με ιδιώτη κτηνίατρο.

24. Ποιά είναι η τιμή της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης;

Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  γίνεται δωρεάν, εφ’ όσον ο δήμος παράσχει τα μικροτσίπ.

25. Ποια είναι η τιμή της αιμοληψίας;

Δωρεάν

26. Σε τι οφελείται ένας νέος κτηνίατρος από την συμμετοχή του σε πρόγραμμα ενίσχυσης των δημοτικών κτηνιατρείων;

Εκτός από τις οικονομικές απολαβές, οι οποίες θα καθορίζονται από την σύμβαση του κάθε Δήμου και φυσικά θα κινείται σε επίπεδα κατώτατης αποζημίωσης,  θα αποκομίσει γνώσεις και εμπειρία η οποία θα του είναι πολύτιμη στην μελλοντική επαγγελματική του σταδιοδρομία και φυσικά την ευχαρίστηση της κοινωνικής προσφοράς, η οποία στις ημέρες μας αναγνωρίζεται και χειροκροτείται από την κοινωνία.

27. Στο Δημοτικό κτηνιατρείο, τις κτηνιατρικές πράξεις επιτρέπεται να τις πραγματοποιεί ΜΟΝΟΝ ο επιστημονικά υπεύθυνος κτηνίατρος;

Όχι. Ο νόμος (άρθρο 9, παρ.11) προβλέπει οτι, στον χώρο του κτηνιατρείου, μπορεί να πραγματοποιήσει κτηνιατρικές πράξεις άλλος κτηνίατρος ο οποίος αναφέρεται ως «εθελοντής». Αν ο εθελοντής είναι αλλοδαπός, πρέπει να συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες προυποθέσεις προκειμένου να μπορεί να ασκήσει νόμιμα το επάγγελμα του κτηνίατρου στην Ελλάδα σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

28. Ποιός πληρώνει τον κτηνίατρο;

Ο Δήμος ή  το φιλοζωικό σωματείο, αν υπάρχει διμερής σύμβαση με τον κτηνίατρο. Προτιμητέα η ενιαία τριμερής σύμβαση μεταξύ των ανωτέρω (που υπέχει και θέση μνημονίου συνεργασίας).

 

 

Mobile Menu